Karmienie sztuczne niemowląt donoszonych

Karmienie sztuczne niemowląt donoszonych

Karmienie sztuczne niemowląt donoszonych

Karmienie sztuczne niemowląt donoszonych. Na niezbędne wyposażenie składają się : butelki do karmienia najlepiej z podziałką, lejek, smoczki do butelek, naczynia z podziałką, szczotka do mycia butelek i odpowiednie naczynia szklane lub nakrętki do nakrywania smoczków po sporządzeniu mieszankii wlaniu jej do butelki. Butelki do karmienia, smoczki i wszystko co styka się z mlekiem musi być idealnie czyste i bezwzględnie jałowe przed użyciem, ponieważ przy karmieniu sztucznym istnieje zawsze ryzyko zakażenia niemowlęcia co może być przyczyną ostrego zapalenia przewodu pokarmowego. Pod tym względem przesada nie jest rzeczą naganną. Butelki i smoczki do karmienia wyjałowiała się przez moczenie w płynach dezynfekujących zawierających podchloryn lub przez gotowanie. Obie metody są skuteczne.

Smoczki i butelki przed wyjałowieniem w płynie dezynfekującym należy umyć szczotką i wypłukać. płyn dezynfekujący zmienia się co 24 godziny. Jeżeli wyjałowienie odbywa się przez gotowanie, należy skoczek i butelkę starannie opłukać zaraz po karmieniu. Melko daje się o wiele łatwiej usunąć z powierzchni smoczka i butelki świeżo po karmieniu. Następnie należny starannie wyszorować szczotką butelkę od wewnątrz, umyć w płynie zawierającym detergent i dokładnie wypłukać. Smoczki należy odwrócić na drugą stronę i starannie umyć, wyciskając wodę przez otwór do ssania. Butelki należy następnie wstawić do większego naczynia, zanurzyć je całkowicie w wodzie i gotować 10 minut. Można gotować równocześnie kilka butelkę lub innych naczyń szklanych a potem trzymać w naczyniu do gotowania zdejmując w razie potrzeby pokrywkę. Smoczki zaleca się pogotować, oddzielnie gdyż w ten sposób przedłuża się ich trwałość. Do mycia butelek należy używać oddzielnej szczotki i często ją gotować. Nie wolno jej przeznaczyć do innych celów. Przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki z mleka należy dokładnie umyć ręce. Zawracamy uwagę, by opakowanie mleka w proszku zamknąć starannie zaraz po pobraniu pobraniu proszku. Mleko w proszku wyjmować z opakowania miarką znajdującą się opakowaniu. Łyżeczki do herbaty nie nadają się do odmierzania, gdyż są one bardzo różnej wielkości. Mleko w proszku należy rozpuszczać w odpowiednim naczyniu z podziałką w uprzednio wygotowywanym.

www.leczeniehemoroidow.com.pl www.pamiec.org www.rzesy.net