Zagraj z umysłem w Tamice

Zagraj z umysłem w Tamice

Gry i zabawy oparte są na metodzie Cudownego Dziecka, gdzie nauczycielem i przewodnikiem jest rodzic. To mama i tata znają najlepiej swoją pociechę, poświęcają jej najwięcej czasu. Jako posiadacze najobszerniejszej wiedzy na temat swojego dziecka, ułożą idealny „rozkład jazdy”, który przyniesie oczekiwane wyniki, bo dzięki wspomnianemu już przebywaniu razem niemalże 24 godzin na dobę, mogą przerabiać program systematycznie – krótko – ale często.

6. rok życia jest tą magiczną granicą, po przekroczeniu której, maluch ma coraz słabiej elastyczny umysł, który nie jest już tak chłonny, jak w przedziale wiekowym 0-6.
Przez te lata dziecko jest w stanie zebrać w głowie mnóstwo informacji, doskonalić i manipulować swoimi talentami i zdolnościami, kształtować je tak, by służyły mu przez całe życie. Pociecha, która ukończyła 6. rok życia ma już w 80 procentach ukształtowany mózg, do tego czasu bardzo chętnie i bardzo szybko chłonie wiedzę, którą dzięki metodzie Cudownego Dziecka możemy rozszerzyć, proponując i podsuwając mu nieograniczone środki, formy i metody pracy. Zbyt często zapominamy, że nauka nie musi być pochylaniem się nad książkami w szkolnej ławce, a maluchy z taką ochotą się uczą, że często z trudem odróżniają to,co jest zabawą od tego, co pozostaje w sferze nauki.

Opisana pokrótce metoda pomaga dzieciom wypracować lepszą pamięć, ale ma swój udział także w kwestii rozwijania i doskonalenia mowy, zasobu słów, jakimi posługuje się mały człowiek. Dzięki rozwijaniu umiejętności językowych, w trakcie trwania programu Cudowne Dziecko, Wasza pociecha będzie w znacznie wyższym stopniu rozumieć mowę (interpretowanie instrukcji), swobodniej formułować swoje myśli i wyrażać emocje, rozwinie także umiejętność zwracania uwagi na detale, spostrzegawczość, zwiększy sprawność fizyczną, jak również podniesie poziom swoich pomysłów, będzie bardziej kreatywne. Program, który układają rodzice, pomaga również w zdobyciu pewności siebie przez dziecko, które pozna swoją wartość.

„Choć wiedza dziecka jest mniejsza od wiedzy nauczyciela, w tym wypadku rodzica, to zdolności dziecka przewyższają zdolności osoby dorosłej. Dlatego w metodzie Cudowne Dziecko między innymi rezygnuje się z powtórzeń, które są potrzebne dorosłym.”

Zajęcia mają charakter wszechstronny, zajmując się rozwojem dziecka na płaszczyźnie ćwiczeń ruchowych, jak też rozwijania sprawności manualnych. Doskonalą też inteligencję, poprzez ćwiczenia matematyczne i pogłębianie umiejętności czytania. Program obejmuje również aspekty takie jak emocje, poczucie własnej wartości, ale też pamięć fotograficzną czy wiedzę encyklopedyczną.

Wszelkie informacje, dotyczące zapisów na zajęcia, dostarcza strona www.tamika.pl

Karolina Cherri Marciniak

www.leczeniehemoroidow.com.pl www.pamiec.org www.rzesy.net